Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

Hodnoty

Veríme v náš európsky spôsob života

Európa je miesto, na ktorom sa dobré životné podmienky a prosperita spájajú so zodpovednosťou a solidaritou a sloboda s bezpečnosťou a rešpektovaním právneho štátu. Každý Európan v nej má možnosť dosiahnuť prosperitu a úspech a snaha o osobné naplnenie sa tu nielen teší ochrane, ale je aj umožnená systémom, v ktorom sa dbá na najprísnejšie štandardy ochrany ľudských práv v oblasti nediskriminácie a znášanlivosti. Základy, na ktorých spočíva naša civilizácia a kultúrne dedičstvo, tvorí grécka filozofia, rímske právo a kresťanské tradície. V nich je pôvod našej spoločnej identity, v ktorej majú miesto dokonca aj regionálne zvláštnosti a v ktorej sa cenia a chránia jazyky a kultúra tradičných menšín členských štátov.

 

Komenty

2022-05-30 21:19:21 Wainer Paolo Paleari

Giusta l'inclusione delle minoranze ma deve esserci un collagene di base sulla storia europea millenaria cominciata con Grecia e Roma evalori cristiani!!!

Giusta l'inclusione delle minoranze ma deve esserci un collagene di base sulla storia europea millenaria cominciata con Grecia e Roma evalori cristiani!!!

Wainer Paolo Paleari 2022-05-30 21:19:27

positive
1
positive
0

positive
1
positive
0

Reply to the Comment

Naozaj chcete odstrániť komentár?'