Vi bruger cookies for a sikre den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside.
Dit input! corner

Værdier

Vi tror på vores europæiske levevis

Den Europæiske Union består i krydsfeltet mellem velfærd, velstand, ansvar og solidaritet, og hvor frihed møder sikkerhed og respekt for retsstatsprincippet. Det er her, alle europæere har mulighed for at trives, og hvor den enkeltes stræben efter selvopfyldelse ikke blot er beskyttet, men hjælpes på vej af de højeste standarder for menneskerettigheder, ligebehandling og tolerance. Oldgræsk filosofi, romerretten og de kristne traditioner udgør det fundament, som vores civilisation og kulturarv hviler på. Dette er vores fælles identitets rødder, hvor selv regionale særtræk finder indpas, og hvor medlemsstaternes traditionelle mindretalssprog og -kultur både værdsættes og beskyttes.

Kommentarer

Reply to the Comment

Er du sikker på, at du vil slette kommentaren?'