Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

Návrhy

Zasadzujeme sa o Európu, ktorá koná a dosahuje výsledky

  • Chceme efektívnejšiu Európu, ktorá koná a napĺňa legitímne očakávania občanov. Preto by Európska únia mala mať priamu vykonávaciu právomoc„právo kedykoľvek zakročiť“ v jasne vymedzených oblastiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti jej právomocí.

Komenty

Reply to the Comment

Naozaj chcete odstrániť komentár?'