Siekdami užtikrinti geriausią įmanomą patirtį mūsų svetainės lankytojams, naudojame slapukus.
Išsakykite savo nuomonę! corner

Pasiūlymai

Mes pasisakome už Europą, kuri veikia ir duoda rezultatų

  • Norime veiksmingesnės Europos, kuri imtųsi veiksmų ir patenkintų teisėtus piliečių lūkesčius. Todėl aiškiai apibrėžtose srityse, priklausančiose jos kompetencijai, Europos Sąjungavisada turėtų turėti tiesioginius vykdymo įgaliojimus ir teisę imtis veiksmų.

Komentarai

Reply to the Comment

Ar tikrai norite ištrinti komentarą?'