Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

Hodnoty

Veríme v demokratickú Európu

Pre nás sú stredom Európy občania. Oni musia rozhodovať o európskej budúcnosti. Chceme dosiahnuť širšie zapojenie a účasť občanov, väčšiu zodpovednosť za rozhodnutia, oživenie parlamentnej demokracie na vnútroštátnej úrovni a silnejší Európsky parlament ako jej centrum. Ústrednými prvkami európskej identity sú demokracia a ochrana ľudských práv a slobôd, právny štát a deľba moci. Demokraciu je však potrebné prehĺbiť a ďalej ju rozvinúť na európskej úrovni.

Komenty

2021-06-09 15:29:33 test test

test

test

positive
1
positive
0

Reply to the Comment

Naozaj chcete odstrániť komentár?'