Aby sme zaistili čo najlepší možný zážitok z návštevy našej webovej stránky, používame súbory cookie.
Vyjadrite svoj názor! corner

Hodnoty

Veríme v Európu, ktorá plánuje do budúcnosti

Kríza v eurozóne, migračná kríza, brexit a pandémia ochorenia COVID-19 poukázali na to, že Európa už nemôže zostávať nepripravená na krízové scenáre a krízy ju nesmú naďalej prekvapovať. Musí byť schopná poradiť si s veľkými výzvami dnešnej doby, medzi ktoré patria digitalizácia, zmena klímy, zdravotné riziká a geopolitická nestabilita, prostredníctvom dlhodobej vízie a primeranej prípravy. Našu Úniu chceme tiež vybaviť primeranými a dostatočnými zdrojmi a štruktúrami, aby dokázala efektívne riešiť nové núdzové situácie. Európska únia sa musí stať subjektom, ktorý bude v ďalšej kríze prinášať najefektívnejšie riešenia problémov.

Komenty

Reply to the Comment

Naozaj chcete odstrániť komentár?'